Bachovy květy - seznam

04.01.2009 16:28
 1. RED CHESTNAT - Červený kaštan (Aesculus carnea) – je spojený s duševním potenciálem starostlivosti a lásky k bližnímu. Je pro něj charakteristické silné spojení energie dvou individuí.
 2. CHESTNUT BUD - Poupě Jírovce nebo Koňského kaštanu (Aesculus hippocastanum) – je spojeno s duševními potenciály učení a materializace. V negativním stavu je člověku zatěžko koordinovat správnou formou vnitřní myšlenkový svět s materiální realitou.
 3. WHITE CHESTNUT - Koňský nebo bílý kaštan (Aesculus hippocastanum) – je spojený s kvalitami duchovního klidu a schopnosti rozlišovat. V negativním stavu je člověk obětí chybně chápaných, nevhodných myšlenkových konceptů.
 4. AGRIMOMY - Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) – je spojen s duševním potenciálem konfrontace a radosti. V negativním stavu řepíku se člověk pokouší ignorovat temné stránky života a nemůže jejich zkušenosti ve své osobnosti dostatečně integrovat.
 5. WILD OAT - Sveřep větevnatý (Bromus ramosus) – je spojen s duševními kvalitami povolání a cílevědomosti. V negativním stavu člověk neví, k čemu je vlastně povolán a proto se cítí v nejhlubším nitru neuspokojený a nenaplněný.
 6. HEATHER - Skotský vřes (Calluna vulgaris) – je spojen s duševními kvalitami vcítění a ochoty. V negativním stavu se člověk točí jen okolo sebe a svých problémů. Podle okolností může jít člověk svými problémy okolí na nervy, dokonce se někdy pokouší tyto problémy řešit na úkor druhých.
 7. HORNBEAM - Habr (Carpinus betulus) – je spojený s duševním potenciálem vnitřní živosti a duchovní čerstvosti. V negativním smyslu se člověk cítí mdle jako vytahaná guma, což se odehrává v hlavě.
 8. SWEET CHESTNUT - Jedlý kaštan (Castanea sativa) – je spojen s principem vykoupení. V negativním stavu se člověk dostane do bodu, kdy je přesvědčen, že již nemá žádnou naději na pomoc.
 9. CENTAURY - Zeměžluč (Centaurium umbellatum) –je spojená s duševními kvalitami sebeurčení a sebeuskutečnění. V negativním stavu je porušený vztah k vlastní vůli.
 10. CERATO - Rožec (Ceratostigma willmottiana) – je spojen s principem vnitřní jistoty, s vnitřním hlasem, s intuicí. V negativním stavu má člověk potíže s akceptováním správných vnitřních poznatků, většinou aniž si toho je vědom.
 11. CHICORY - Čekanka obecná (Cichorium intybus) – je spojená s duševním potenciálem mateřství a nezištné lásky. V negativním stavu jsou tyto schopnosti převráceny do negace a jsou zaměřeny egoisticky na sebe.
 12. CLEMATIS - Bílá lesní réva (Clemantis vitalba) – je spojená s duševním potenciálem tvůrčího idealismu. V negativním stavu se osobnost pokouší účastnit se co nejméně reálného života a stahuje se do svých fantazií naplněných představ světa.
 13. BEECH - Buk lesní (Fagus sylvatica) – je spojen s duševními kvalitami soucitu a tolerance. V negativním stavu reaguje člověk malicherně, tvrdě a netolerantně.
 14. GENCIAN - Hořec podzimní (Gentianella amarella) – je spojen s konceptem víry, přičemž by se ale slovo „víra“ nemělo interpretovat nábožensky. Může to být víra ve smysl života, ve vyšší řád, v určitý životní princip nebo v názor na svět.
 15. ROCK ROSE - Devaterník penízkovitý (Helianthemum nummularium) – je spojená s duševními kvalitami odvahy a nepoddajnosti. Je jedním z nejdůležitějších květů, jež představují záchranu. V negativním stavu je osobnost akutně (až do krajnosti) ohrožená duševně a často i tělesně.
 16. WATER WIOLET - Žebratka bahenní (Hottonia palustris) – je spojená s duševními kvalitami pokory a moudrosti. V negativním stavu nejedná člověk tak moudře, jak by mohl, ale uchyluje se do ústraní v rezervované hrdosti.
 17. HOLLY - Cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium) – ztělesňuje princip božské, všeobsahující lásky, která drží tento svět a která je větší než lidský rozum. Kde tato velká síla nemůže být přijata, tam se změní ve svůj protějšek: zápor, odloučení a nenávist, ten je nejhlubší důvod ke všem negativním událostem na světě.
 18. IMPATIENS - Netýkavka žlázonosná (Impatiens glandulifera) – je spojená s duševní kvalitou trpělivosti a dobromyslnosti. V negativním stavu je člověk netrpělivý a reaguje z vnitřního napětí na své okolí lehce podrážděně.
 19. WALNUT - Vlašský ořech (Juglans regia) – je spojen s duševními koncepty nového začátku a nezaujatosti. Pro člověka v negativním stavu je velmi těžké udělat definitivně poslední krok, protože u něj ještě vědomě nebo nevědomě hrají roli rozhodnutí nebo zápletky z minulosti.
 20. LARCH - Modřín (Larix decidua) – je spojen s duševní kvalitou sebedůvěry. V negativním stavu podléhá člověk již předem ostatním lidem.
 21. HONEYSUCKLE - Zimolez, Kozí list (Lonicera caprifolium) – týká se principu schopnosti změnit se a spojit se. Potřebují ho ti, kteří dostatečně nesplynuli s proudem života. Potíž je v nedostatečném vnitřním pohybu. Člověk duchovně ustrne jistým momentem setrvačnosti v nesprávné době a na špatném místě a tak se stane neschopným akce.
 22. CRAB APLE - Plané jablko (Malus pumila) – spojuje se světem pořádku, čistoty a dokonalosti. Do tohoto stavu se dostávají často lidé, kteří mají jasnou představu o tom, jak má vypadat jejich okolí, jejich tělo a jejich nitro: bez poskvrny.
 23. MIMULUS - Kejklířka skvrnitá (Mimulus guttatus) – je spojená s duševními kvalitami hrdinství a důvěry. V negativním stavu se člověk musí učit překonávat své strachy.
 24. OLIVE - Oliva (Olea europea) – je spojená s principem regenerace, míru a znovu vytvořené rovnováhy.
 25. STAR OF BETHLEHEM - Snědek okoličnatý (Ornithogalum umbellatum) – je spojený s duševním potenciálem vzkříšení a reorintace. V negativním stavu setrvává člověk v duchovním i duševním polospánku, v jistém druhu vnitřní narkózy.
 26. PINE - Skotská sosna (Pinus sylvestris) – je v spojitosti s duševními kvalitami lítosti a odpuštění. V negativním stavu člověk tvrdohlavě trvá na své vině.
 27. ASPEN - Topol-osika (Populus tremula) – je spojená s duševními potenciály neplodnosti, zdolání a vzkříšení. V negativním stavu je člověk nevědomky zachycen v představách strachu.
 28. CHERRY PLUM - Slíva třešňová (Prunus cerasifera) – je spojená s principem otevřenosti a mírnosti. V negativním stavu se člověk pokouší potlačit duchovně-duševní proces vývoje.
 29. OAK - Dub (Quercus) – je spojený s duševními potenciály síly a výdrže. V negativním stavu je s těmito charakterovými rysy velmi tvrdošíjně manipulováno.
 30. WILD ROSE - Planá růže, šípková růže (Rosa canina) – je spojená s duševními potenciály obětavosti a vnitřní motivace. V negativním stavu je princip obětavosti špatně chápaný a negativně prožívaný.
 31. WILLOW - Žlutá vrba (Salix vitellina) – je ve spojení s duševními kvalitami vlastní zodpovědnosti a konstruktivního myšlení. V negativním stavu hledá člověk vinu pouze ve vnějším světě, myslí často negativně a destruktivně.
 32. SCLERANTUS - Chmerek roční (Scleranthus annuus) – je spojený s duševními potenciály vnitřní vyváženosti a jednoznačnosti v mnohostrannosti. V negativním stavu člověk kolísá mezi dvěma extrémy.
 33. MUSTARD - Divoká hořčice (Sinapis arvensis) – je spojená s duševními kvalitami veselosti a čirého jasu. V negativním stavu obklopuje člověka pochmurná trudomyslnost.
 34. GORSE - Hlodaš (Ulex europaeus) – ztělesňuje duševní potenciál naděje, v negativním stavu se člověk naděje vzdal.
 35. ELM - Jilm (Ulmus procera) – týká se principu zodpovědnosti, v negativní formě pocit vyčerpání a že již na to nestačí.
 36. VERVAIN - Sporýš lékařský (Verbena officinalis) – je spojený s duševními potenciály sebekázně a ovládání. V negativním stavu je vlastní vůle zaměřená příliš navenek a energií je neekonomicky plýtváno.
 37. VINE - Vinná réva (Vitis vinifera) – je spojená s duševním potenciálem autority a prosazení. V extrémně negativním stavu je člověk tvrdý, hladoví po moci a nerespektuje individualitu svých bližních.
 38. ROCK WATER - Voda z léčivých pramenů – je spojená s duševními kvalitami přizpůsobivosti a vnitřní svobody. V negativním stavu je člověk v zajetí strnulých teoretických maxim a představ vzdálených realitě.

© vilcakul 2009 - 2010 (kopírování materiálů jen se souhlasem autora!)

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode